Statybinės įrangos nuomos sąlygos įmonėms:

Įmonė, norėdama sudaryti statybinės įrangos nuomos sutartį su UAB „Transrifus“ turi pateikti įmonės pažymėjimo kopiją, įgaliojimus darbuotojams atstovauti įmonei, pageidaujamos nuomotis įrangos sąrašą. UAB „Transrifus“ pasilieka teisę spręsti ar bus sudaroma nuomos sutartis.

Statybinės įrangos nuomos sąlygos fiziniams asmenims:

Fizinis asmuo norėdamas sudaryti statybinės įrangos nuomos sutartį turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pageidaujamos nuomotis įrangos sąrašą, sumokėti avansą už numatomą nuomos laikotarpį. UAB „Transrifus“ pasilieka teisę spresti ar bus sudaroma nuomos sutartis.

 

KLOJINIŲ TAISYKLĖS

Klojinių nuomos taisyklės

Perdangos klojinių grąžinimo (sukrovimo) taisyklės

Sieninių (pamatinių) klojinių grąžinimo (sukrovimo) taisyklės

PASTOLIŲ TAISYKLĖS

Pastolių nuomos taisyklės (kai montuoja Nuomininkas)

Pastolių nuomos taisyklės (kai montuoja Nuomotojas)

Pastolių grąžinimo ar išdavimo taisyklės (Moduliniai)

Pastolių grąžinimo ar išdavimo taisyklės (Fasadiniai)

 

Susisiekite su mumis